บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ให้การบริการในโรคที่ผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคทางศัลยกรรมเกี่ยวกับกระดูก เนื้องอก กล้ามเนื้อ มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแล แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม (Patient Care Unit) มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองต่อที่บ้าน อย่างครบวงจร  มีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางสำหรับรองรับการดูแลรักษาพยาบาล หลังการผ่าตัด
บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป
ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ
การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ศัลยกรรมกระดูกเข่าและข้อเข่าเทียม
ศัลยกรรมกระดูกมือและรยางค์
ศัลยกรรมกระดูกเด็ก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ. สงวน แซ่เอียบ

นพ. สงวน แซ่เอียบ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. ภราดร โกมลดิษฐ์

นพ. ภราดร โกมลดิษฐ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. อนุสรณ์ ศิปิพงศ์

นพ. อนุสรณ์ ศิปิพงศ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. อภินันทน์ สุวรรณรักษ์

นพ. อภินันทน์ สุวรรณรักษ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกศัลยกรรมกระดูก เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 น. - 19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.