บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมทั่วไป ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย โดยมีบริการทางสูติเวชกรรม ได้แก่  ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาก่อนการมีบุตร ให้บริการฝากครรภ์และดูแลมารดาตั้งครรภ์ โดยบริการดูแลมารดาตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลและ ดูแลมารดาฝากครรภ์จากคลินิกกลุ่มสูติกรรม บริการคลอดบุตรแบบธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด

บริการทางนรีเวชกรรม เช่น การตกขาว ติดเชื้อระบบสืบพันธ์ ถุงน้ำรังไข่ ก้อนเนื้อมดลูก มะเร็งทางนรีเวช และปรึกษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก โดยบริการการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง และผ่าตัดผ่านกล้อง

บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

ด้านสูติเวชกรรม

- การตรวจอสุจิเพื่อดูความสมบูรณ์
- การตรวจเลือด คัดกรอง Down’ s syndrome ในหญิงตั้งครรภ์ ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์อายุไม่ถึง 35 ปี ไม่มีข้อบ่งชี้ในการเจาะน้ำคร่ำ  โดยส่งตรวจ
    1.1 First  Trimester Screening ในช่วงอายุครรภ์ 10 -13 สัปดาห์
    1.2 Tripple Test ในช่วงอายุครรภ์ 14 -22 สัปดาห์
    1.3 Quadruple Test ในช่วงอายุครรภ์ 14 -22 สัปดาห์  ระยะเวลาในการรอผล 10- 14 วัน

ด้านนรีเวชกรรม

- ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา ตกขาวผิดปกติ
1. ตกขาว คือ มีส่วนประกอบของน้ำ เม็ดเลือดขาว เซลล์ปากมดลูก เซลล์ปากช่องคลอด และแบคทีเรีย ตกขาวแบ่งเป็นตกขาวปกติตามธรรมชาติ  หลังจากหมดประจำเดือนจะมีลักษณะเป็นมูกใสยืดได้เมื่อกลางรอบเดือน และจะกลับมาข้นเมื่อใกล้มีประจำเดือน แต่ตกขาวที่ผิดปกติจะมีลักษณะมีสีเหลือง เขียว หรือมีเลือดหรือมีปริมาณมาก คันและอาจมีกลิ่น
อาการตกขาวจากภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา มักพบได้ในสตรีขณะตั้งครรภ์ ซึ่งมีระดับฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลง ทำให้เชื้อราเติบโตในช่องคลอดได้รวดเร็ว ในสตรีที่รับประทานยาปฏิชีวนะติดต่อกันเป็นเวลานาน สตรีที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน สตรีที่มีภูมิต้านทานต่ำ
สาเหตุของอาการผิดปกติ
•    เชื้อราในช่องคลอด
•    แบคทีเรียในช่องคลอด ( Bacterial vaginosis )
•    การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองใน, หนองในเทียม, เริม
•    ปากมดลูกอักเสบ, แผลในปากมดลูก
•    มะเร็งปากมดลูก
•    การติดเชื้อไวรัสที่ช่องคลอดและปากมดลูกเช่นหูดหงอนไก่ (Condyloma acuminate) ฉะนั้นการรักษาจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ ซึ่งการหาสาเหตุอาจจะต้องมีการตรวจ วินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น ตรวจตกขาวด้วยวิธี Wet Smear, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, เพาะเชื้อ

2. ทางเลือกในการรักษา
•    ยาเหน็บช่องคลอด
•    ยารับประทาน
•    ยาทา

3. ผลข้างเคียงทางการตรวจรักษา
•    ผลข้างเคียงจากยาที่ใช้หรือการแพ้ยาซ้ำพบน้อยมาก

4. การปฏิบัติตัวก่อน - หลัง
•    การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์โดยเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังซับให้แห้งทุกครั้งหลังขับถ่ายและไม่สวนล้างช่องคลอด
•    ไม่ควรใส่กางเกง/กางเกงในรัดๆ หลังทำความสะอาดชุดชั้นในควรตากในที่มีลมโกรกและแดดส่องถึง
•    ใช้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์  กรณียาปฏิชีวนะควรรับประทานให้ครบตามแพทย์สั่ง ไม่ควรซื้อยาใช้เอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy