บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกศัลยกรรม ให้การบริการในโรคที่ผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคทางศัลยกรรม มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแล แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม (Patient Care Unit) มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองต่อที่บ้าน อย่างครบวงจร  มีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางสำหรับรองรับการดูแลรักษา พยาบาลหลังผ่าตัด
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
•    ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง
•    ศัลยแพทย์กระดูกเด็ก
•    ศัลยแพทย์กระดูกข้อมือ และผ่าตัดแบบใช้กล้อง
•    ศัลยแพทย์กระดูกข้อเข่า
•    ศัลยแพทย์ผ่านกล้อง
•    ศัลยแพทย์ประสาทวิทยา
•    ศัลยแพทย์หลอดเลือด
•    วิสัญญีแพทย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริการต่างๆ
การบริการ
•    ศัลยกรรมทั่วไป อาทิ การผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดไส้เลื่อน ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดเต้านม
•    ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
•    ศัลยกรรมกระดูกเด็ก
•    ศัลยกรรมกระดูกข้อมือ และผ่าตัดแบบใช้กล้อง
•    ศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า
•   ศัลยกรรมผ่านกล้องข้อเข่า
•   ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
•    ศัลยกรรมผ่านกล้อง
•    ศัลยกรรมประสาทวิทยา
•    ศัลยกรรมเต้านมและมะเร็งเต้านม
•    ศัลยกรรมตกแต่ง
•    ศัลยกรรมหลอดเลือด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

ลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ รักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Primary spontaneous pneumothorax)

ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดคืออะไร

การเตรียมผู้ป่วยเด็กก่อนการผ่าตัดสำหรับโรคทางศัลยกรรมที่ไม่ฉุกเฉิน

ผู้ป่วยจะต้องได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกาย โดยศัลยแพทย์ร่วมกับกุมารแพทย์ ในระยะเวลา ไม่เกิน 1สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีที่สุดสำหรับการผ่าตัด

คลินิกศัลยกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 น. - 19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy