บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกศัลยกรรม ให้การบริการในโรคที่ผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคทางศัลยกรรม มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแล แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม (Patient Care Unit) มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองต่อที่บ้าน อย่างครบวงจร  มีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางสำหรับรองรับการดูแลรักษา พยาบาลหลังผ่าตัด
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
•    ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง
•    ศัลยแพทย์กระดูกเด็ก
•    ศัลยแพทย์กระดูกข้อมือ และผ่าตัดแบบใช้กล้อง
•    ศัลยแพทย์กระดูกข้อเข่า
•    ศัลยแพทย์ผ่านกล้อง
•    ศัลยแพทย์ประสาทวิทยา
•    ศัลยแพทย์หลอดเลือด
•    วิสัญญีแพทย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริการต่างๆ
การบริการ
•    ศัลยกรรมทั่วไป อาทิ การผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดไส้เลื่อน ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดเต้านม
•    ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
•    ศัลยกรรมกระดูกเด็ก
•    ศัลยกรรมกระดูกข้อมือ และผ่าตัดแบบใช้กล้อง
•    ศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า
•   ศัลยกรรมผ่านกล้องข้อเข่า
•   ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
•    ศัลยกรรมผ่านกล้อง
•    ศัลยกรรมประสาทวิทยา
•    ศัลยกรรมเต้านมและมะเร็งเต้านม
•    ศัลยกรรมตกแต่ง
•    ศัลยกรรมหลอดเลือด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นพ. ปรีชา จันทิวาสน์

นพ. ปรีชา จันทิวาสน์

ศัลยกรรมทั่วไป

ผศ.นพ. อดิศร อภิวัฒน์การุญ

ผศ.นพ. อดิศร อภิวัฒน์การุญ

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ. สรวุฒิ พิทยาภา

นพ. สรวุฒิ พิทยาภา

ศัลยกรรมทั่วไป - เต้านม

รศ.นพ. ศักดา ภัทรภิญโญกุล

รศ.นพ. ศักดา ภัทรภิญโญกุล

ศัลยกรรมเด็ก

ผศ.นพ. กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์

ผศ.นพ. กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์

ศัลยกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด

นพ. เอกทิตย์ กู้ไพบูลย์

นพ. เอกทิตย์ กู้ไพบูลย์

ศัลยกรรมประสาทและสมอง

พญ. สุทธาทิพย์ แซ่หมู่

พญ. สุทธาทิพย์ แซ่หมู่

ศัลยกรรมทั่วไป

นพ. จุมพต บ่อเกิด

นพ. จุมพต บ่อเกิด

ศัลยกรรมทั่วไป - ผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ. อภินันทน์ สุวรรณรักษ์

นพ. อภินันทน์ สุวรรณรักษ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

นพ. นพพล เฟื่องวรรธนะ

นพ. นพพล เฟื่องวรรธนะ

ศัลยกรรมทั่วไป - ผ่าตัดผ่านกล้อง

ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกศัลยกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 น. - 19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.