บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาทาง หู คอ และจมูก ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรวจ วินิจฉัย รักษา ให้คุณอุ่นใจและสะดวกสบายบริการต่างๆ
บริการต่างๆ
ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในช่องปาก ลำคอ ทอนซิลอักเสบ เสียงแหบ กลืนอาหารลำบาก คอโตจากไทรอยด์    หลอดลมอักเสบ สิ่งแปลกปลอม
ให้การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูก หวัดเรื้อรัง จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก สิ่งแปลกปลอมในจมูก
ให้การตรวจรักษาโรคทางหู หูอื้อ หูน้ำหนวก หูอักเสบ แก้วหูทะลุ รูหน้าใบหู สิ่งแปลกปลอมในหู โรคเวียนศีรษะจากน้ำในช่องหูไม่เท่ากัน
ให้การรักษาโดยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดทอนซิล ต่อมอดินอยด์ ริดสีดวงจมูก ไซนัส ก้อนบริเวณหูและคอ
ให้คำปรึกษาและรักษาอาการนอนกรนและหยุดการหายใจขณะหลับ
ตรวจรักษาในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด เรียกไม่หัน ให้บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ OAE , Audiogram ,Tympanometry
ให้บริการฝึกพูดสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการพูด โดยนักแก้ไขการพูด

หัตถการและการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องทำหัตถการ จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
1. OPD CASE เป็นการทำหัตถการเสร็จแล้ว สามารถกลับบ้านได้ เช่น การทำ I&C, Excision, FNA,
2. IPD CASE ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล เพื่อทำหัตถการในห้องผ่าตัด เช่น การทำ FESS, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิก หู คอ จมูก เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy