บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด การฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


บริการต่างๆ
การบริการต่างๆ

กายภาพบำบัดผู้ป่วยกลุ่มกระดูกและข้อ เช่น
•    ผู้ป่วยปวดหลัง ปวดคอ ปวดตามข้อต่างๆ
•    กล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ
•    บาดเจ็บจากการทำงานหรือการเล่นกีฬา 
•    ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติด
•    การฟื้นฟูหลังผ่าตัด
•    โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

กายภาพบำบัดผู้ป่วยกลุ่มระบบประสาท เช่น
•    ผู้ป่วยที่มีปัญหาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อจากภาวะสมองขาดเลือด
•    บาดเจ็บไขสันหลัง
•    เส้นประสาทอักเสบ/บาดเจ็บ
•    กล้ามเนื้อหน้าอ่อนแรง 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ-ปอด เช่น
•    การฟื้นฟูหลังผ่าตัดหัวใจ 
•    การฟื้นฟูหลังการใส่ขดลวดถ่างขยาย
•    ผู้ป่วยมีเสมหะคั่งในปอด ปอดอักเสบ 

กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต เช่น
•    โปรแกรมฝึกการทำงานของมือ
•    โปรแกรมฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือ
•    ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
•    ฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน
•    ประเมินและฝึกการกลืน
•    ฝึกการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขนและมือ 

กิจกรรมบำบัดในกลุ่มเด็กสมองพิการ ออทิสติก พัฒนาการช้า เช่น
•    กระตุ้นพัฒนาการตามวัย
•    ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
•    ปรับพฤติกรรม 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในผู้ป่วยปวดไหล่

อาการปวดไหล่เป็นอาการปวดที่พบได้บ่อยและอาการแบบเรื้อรังซึ่งจะรบกวนการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ กายภาพบำบัด
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 07.30-17.00 น.
กิจกรรมบำบัด
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00น.
เสาร์ 08.00-12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy