บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกตา บริการตรวจรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็น ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพ  มีความเที่ยงตรง ทันสมัยแบบครบวงจร เช่น เครื่องตรวจลานสายตา (VISUAL FIELD), เครื่องสแกนจอตาด้วยแสงเลเซอร์ (OCT) และเครื่องถ่ายภาพจอตาโดยใช้เทคนิคการฉีดสี (FFA) เป็นต้น มีความพร้อมด้วยทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จักษุวิทยา ซึ่งมีความชำนาญในการตรวจรักษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา


บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

•    ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
•    ตรวจวัดสายตาเพื่อการตัดแว่น
•    ตรวจวัดความดันลูกตา
•    ตรวจรักษาจอประสาทตา
•    ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ
•    ตรวจรักษาอาการ ตาเหล่ ตาเข
•    ตรวจรักษาและผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ
•    ตรวจรักษา โรคเบาหวานขึ้นตา
•    ผ่าตัดสลายต้อกระจก และเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม
•    ผ่าตัดรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาระยะลุกลาม
•    ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท
•    ตรวจรักษาภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด
•    การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของเปลือกตา
•    การผ่าตัดรักษาหนังตาหย่อน หนังตาตก หรือหนังตาม้วนเข้าและออกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

โรคต้อหิน ภัยเงียบที่ทำลายการมองเห็น

โรคต้อหิน เป็นหนึ่งในโรคทางตาที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอดที่เกิดขึ้นทั่วโลก จัดเป็นภัยเงียบที่คุกคามนัยน์ตาได้โดยไม่ทันรู้ตัว หากรักษาไม่ทันอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ในที่สุด

คลินิกตา เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy