บริการทางการแพทย์

การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)
เป็นการตรวจพิเศษที่ใช้ทดสอบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลมหมดสติ ซึ่งอาจจะมาจากปัญหาทางด้านหัวใจหรือความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ การตรวจเตียงปรับระดับเป็นการตรวจหาสาเหตุของการเป็นลมที่เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นลมที่พบบ่อยที่สุด
คำจำกัดความของ “อาการเป็นลมหมดสติ”
     การไม่รู้สติสัมปชัญญะอย่างเฉียบพลัน อันเป็นผลมาจากสมองเกิดภาวะขาดออกซิเจน โดยไม่มีความผิดปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ เช่น แขนขาอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป็นโรคลมชัก
ข้อบ่งชี้ในการทดสอบ
     การทดสอบเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลมบ่อยๆ หรือเป็นลมง่าย เช่น ยืนเข้าแถวนานๆ ถูกแดดร่างกายขาดน้ำ พักผ่อนน้อย อดนอน ดื่มสุรามาก
หลักการทดสอบ
    การทดสอบจะทำในห้องที่มีเตียงที่สามารถปรับระดับองศาได้ โดยปรับระดับเตียงจากนอนราบเป็น 70 องศา เป็นเวลาประมาณ 20 นาที บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วย เพื่อให้เลือดไปคั่งอยู่ที่ส่วนล่างของร่างกายซึ่งแพทย์จะวิเคราะห์ผลการทดสอบจากอัตราชีพจร ความดันโลหิต ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ อาการของผู้ป่วยคือหน้ามืดเป็นลม คลื่นไส้ อาเจียนขณะยืนทดสอบ และอาการจะดีขึ้นทันทีเมื่อปรับเตียงสู่แนวราบ
การเตรียมตัว
     งดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ เพื่อป้องกันการสำลักอาหารเนื่องจากอาการคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะทดสอบ Tilt Table Test

ศูนย์โรคหัวใจ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.