บริการทางการแพทย์

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography: ECHO)
แพทย์จะสั่งตรวจ “เอคโค่” เพื่อประเมินสภาพของหัวใจในกรณีดังต่อไปนี้
 - ผนังหัวใจรั่ว
 - ลิ้นหัวใจตีบ 
 - ลิ้นหัวใจรั่ว 
 - ใส่ลิ้นหัวใจเทียม 
 - ลิ้นหัวใจหย่อน 
 - ลิ้นหัวใจอักเสบ 
 - กล้ามเนื้อหัวใจหนา
 - โรคของเยื่อหุ้มหัวใจผิดปกติ
 
การเตรียมตัวก่อนการตรวจ “เอคโค่”
 - ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
 - ก่อนตรวจเจ้าหน้าที่จะให้เปลี่ยนเสื้อ (ถ้าเป็นผู้หญิงต้องถอดเสื้อชั้นในออก)
 - เจ้าหน้าที่จะติดอุปกรณ์เพื่อเฝ้าสังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 - ขณะตรวจจะให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้าย แขนซ้ายวางไว้ใต้ศรีษะ และแพทย์จะทำการตรวจบริเวณหน้าอกตรงกลางและข้างซ้าย, มีการทาเจลลงบนบริเวณที่จะตรวจ
 - หลังจากตรวจเสร็จเจ้าหน้าที่จะเช็ดเจลและให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อ
หมายเหตุ : การตรวจนี้ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้รับบริการ
 

ศูนย์โรคหัวใจ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.