บริการทางการแพทย์

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography: TEE)
เป็นการตรวจหัวใจจากด้านในของระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ด้านหลังของหัวใจ ทำให้การตรวจวิธีนี้เห็นการทำงานของหัวใจได้ชัดกว่าการตรวจวิธีนี้จะให้ภาพ ชัดกว่าการตรวจทางหน้าอก เนื่องจากเครื่องมืออยู่ใกล้หัวใจ และไม่มีปอด กระดูกมาบัง

    ประโยชน์ของการตรวจด้วยวิธีนี้
•    เป็นการตรวจหัวใจในขณะผ่าตัด
•    ตรวจการทำงานของลิ้นหัวใจเทียม
•    ตรวจหาเนื้องอกที่หัวใจห้องบน
•    ตรวจหาลิ่มเลือดในหัวใจห้องบน

    ก่อนการตรวจ
•    งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนตรวจ
•    ท่านที่มีฟันปลอม ต้องเอาออกก่อน

    ขณะตรวจ
•    เจ้าหน้าที่จะพ่นยาชาที่คอของคุณ แล้วคุณอาจได้รับยาคลายวิตกกังวล และ/หรืออาจได้รับออกซิเจน
•    คุณต้องถอดฟันปลอมออก จากนั้นแพทย์จะให้คุณนอนตะแคงซ้ายบนเตียงตรวจ
•    แพทย์จะค่อยๆ สอดท่อที่มีหัวตรวจเข้าทางปากของคุณในขณะที่คุณค่อยๆ กลืนจนท่อหัวตรวจลงไปถึงหลอดอาหาร คุณอาจรู้สึกว่าแพทย์ขยับท่อแต่ไม่ได้ รบกวนการหายใจของคุณ
•    ขณะที่แพทย์ตรวจ เจ้าหน้าที่จะวัดชีพจร ความดันโลหิต และการหายใจ
•    การตรวจใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที

    ข้อควรปฏิบัติ
•    คุณควรบอกแพทย์ถ้ามีปัญหาในการกลืน หรือแพ้ยา
•    คุณควรบอกแพทย์ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีเลือดออก เจ็บ คอแข็ง เป็นต้น


ศูนย์โรคหัวใจ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.