บริการทางการแพทย์

การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24 Hours Holter Monitoring)
 การติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
- เจ้าหน้าที่จะติดอุปกรณ์ให้บริเวณหน้าอก
- ให้สมุดบันทึกเวลาและแนะนำการบันทึกเวลาขณะที่มีอาการให้แก่ผู้ป่วย
 
การปฏิบัติตัวขณะติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า 24 ชั่วโมง
- พยายามนอนในท่านอนหงาย  
- ห้ามให้ตัวเครื่องและบริเวณที่ติดอุปกรณ์เปียกน้ำ
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
- ไม่ต้องหยุดงานหรืองดการออกกำลังกาย
 
การจดบันทึกเวลาขณะที่มีอาการผิดปกติ เช่น
เวลา กิจกรรม อาการ
07.00 น. ดูทีวี มีอาการใจสั่น
11.00 น. นั่งทำงาน มีอาการแน่นหน้าอก
17.30 น. ทำงานบ้าน รู้สึกหน้ามืด
 

ศูนย์โรคหัวใจ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.