บริการทางการแพทย์

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้ยากระตุ้น (Dobutamine Stress Echocardiography: DSE)
ก่อนการตรวจ
ปรึกษาแพทย์เรื่องยาที่คุณเคยรับประทานเป็นประจำ
งดอาหารและน้ำ งดสูบบุหรี่ งดแอลกอฮอล์ งดชา/กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ก่อนการตรวจ 6 ชั่วโมง
งดยาความดัน เช่น Acebutolol , Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol, Propanolol, Carvedilol, Herbesser, Concor, Tenormine เป็นต้น
งดยาเบาหวานทุกชนิดเช้าวันทำการทดสอบ
การตรวจ
เจ้าหน้าที่จะติดแผ่น electrode ที่หน้าอกของผู้ป่วย เพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ขณะที่ยาออกฤทธิ์ และเมื่อยาหมดฤทธิ์แล้ว
แพทย์ จะให้ยา dobutamine ผ่านทางสายน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกได้ว่าหัวใจถูกกระตุ้น ซึ่งระหว่างนี้แพทย์ก็จะทำการเก็บภาพอัลตร้าซาวนด์หัวใจ ขณะที่หัวใจถูกกระตุ้นด้วยยา และเมื่อหมดฤทธิ์ของยา
แพทย์จะนำภาพที่ได้มาเปรียบเทียบ เพื่อวินิจฉัย และวางแผนการรักษาต่อไป
ข้อควรปฏิบัติ
รีบแจ้งแพทย์ทันที ถ้าคุณมีอาการแน่นหน้าอก รู้สึกร้าวไปที่กรามหรือแขน หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกร้อน หายใจไม่ เต็มที่ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ระหว่างการตรวจ
 
 

ศูนย์โรคหัวใจ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.