บริการทางการแพทย์

วัคซีนไข้เลือดออก ดีอย่างไร ?

วัคซีนไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมี 4 สายพันธ์ุ คือ สายพันธ์ 1, 2, 3 และ  4 ติดต่อได้จากยุงลายเป็นพาหะนำโรค

อาการของไข้เลือดออก?

หลังจากได้รับเชื้อ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการหรือมีอาการตั้งแต่เป็นไข้เพียงเล็กน้อย จนถึงอาการรุนแรง มีเลือดออก และมีอาการช็อค ระยะของไข้เลือดออกมมี 3 ระยะ
 - ระยะมีไข้ (ประมาณ 2-7 วัน)
 - ระยะวิกฤต (ไม่ได้เกิดทุกราย)
 - ระยะฟื้นตัว

เคยเป็นแล้วยังสามารถเป็นได้อีกไหม?

 หลังจากติดเชื้อครั้งแรกจากสายพันธ์ใดสายพันธ์หนึ่งแล้ว ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธ์ุนั้นๆชั่วคราว ดังนั้นผู้ป่วยยังมีโอกาสติดเชื้อสายพันธุ์อื่นได้อีก

การป้องกันโรคไข้เลือดออก?

 การป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ยุงลายยังเป็นพาหะ ของเชื้อไวรัสซิกาและซิคุนกุนยาอีกด้วย) สำหรับโรคไข้เลือดออกเดงกี่มีเพียงตัวเดียว ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกที่ประเทศเม็กซิโกและฟิลิปปินส์ เมื่อประมาณปลายปี 2558 และอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2559  ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความรุนแรงได้ถึง 93 %

 วัคซีนไข้เลือดออกสามารถฉีดได้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 9-45 ปีเท่านั้น ยกเว้นผู้ป่วยที่มีที่กำลังป่วยหรือมีไข้ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ รวมไปถึงสตรีมีครรภ์

 

รศ.นพ.สืบสาย  กฤษณะพันธุ์
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ศูนย์วัคซีน(Vaccine) เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 -12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy