บริการทางการแพทย์

เคล็ดลับส่งเสริม EQ ให้ลูกน้อย เพื่อพัฒนาการที่ก้าวไกลสู่อนาคต

 เคล็ดลับส่งเสริม EQ ให้ลูกน้อย เพื่อพัฒนาการที่ก้าวไกลสู่อนาคต

วันนี้ พ.ญ.จิรา มีเสน จะมาแนะนำวิธีการส่งเสริม EQ ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการมีความสุขและความสำเร็จ

1. การฝึกระเบียบวินัย โดยการกำหนดกฎเกณฑ์ในบ้าน มีตารางกิจวัตรประจำวันวันที่สม่ำเสมอ แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบตามวัยอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์รุนแรง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็ก หากเด็กมีพฤติกรรมที่ดีควรให้แรงเสริมด้านบวก เช่น คำชม กอด หรือรางวัลที่เหมาะสม เด็กที่มีระเบียบวินัย จะมีความสามารถอดทนรอได้ และมีความสามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์ได้ดี

2.ฝึกการแก้ปัญหา เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และให้คำปรึกษา ตามที่เด็กต้องการ

3.ฝึกทักษะทางอารมณ์ พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ เข้าใจอารมณ์ของเด็กทั้งในด้านบวก เช่นดีใจ และอารมณ์ด้านลบเช่นเสียใจโกรธ อิจฉา ไม่ดูถูก ตำหนิ หรือล้อเลียน แต่ควรสอนทักษะในการแสดงออก รวมทั้งกำหนดขอบเขตพฤติกรรมที่แสดงออกในอารมณ์นั้นๆ เช่น บอกเด็กว่า “แม่รู้ว่าหนูโกรธ แต่หนูตีน้องไม่ได้ ถ้าหนูไม่สบายใจสามารถพูดระบายออกมาได้ ” หรืออาจมีกิจกรรม เช่นดนตรี กีฬา ศิลปะ เพื่อช่วยให้เด็กระบายความรู้สึกด้านลบ ออกมาในกิจกรรมที่เหมาะสม


พ.ญ.จิรา มีเสน 
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

 

คลินิกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 – 20.00 น.
หยุดให้บริการชั่วคราวช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy