แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (ECHO) 1แถม1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official @Bangkok Hatyai หรือ Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 


เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
 รับบริการที่แผนกหัวใจ ชั้น 2
เปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ที่แผนกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800 ต่อ 2129
 รับบริการที่แผนกหัวใจ ชั้น 2
เปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ที่แผนกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800 ต่อ 2129
 รับบริการที่แผนกหัวใจ ชั้น 2
เปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ที่แผนกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800 ต่อ 2129
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy