แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมคลอดบุตร2562


เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ทุกสาขา เช่น สูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์
- กรณีผ่าตัดและทำหมัน เพิ่มอีก 2,000 บาท
- กรณีผ่าตัดคลอดบุตรและผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มอีก 4,000 บาท
- กรณีผ่าตัดคลอดบุตร ทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มอีก 5,500 บาท
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.