แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Premium

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ PE
2 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
3 ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ CXR
4 ตรวจความตีบตันและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ABI
5 ตรวจหาค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือด HbA1c
6 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ EST/ECHO
7 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
8 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
9 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
10 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
11 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglycerides
12 ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
13 ตรวจสมรรถภาพของไต Cr
14 ตรวจสมรรถภาพของตับ SGPT
15 ตรวจระดับโปตัสเซี่ยม Potassium
16 ตรวจระดับโซเดียมในเลือด SODIUM
17 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Premium
5,500
5,500

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Heart Premium
- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)

- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.