แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Preventive

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ PE
2 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
3 ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ CXR
4 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ EST/ECHO
5 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
7 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
8 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
9 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglycerides
10 ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
11 ตรวจสมรรถภาพของไต Cr
12 ตรวจสมรรถภาพของตับ SGPT
13 ตรวจระดับโปตัสเซี่ยม Potassium
14 ตรวจระดับโซเดียมในเลือด SODIUM
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
3,900
7,500

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม

- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์
- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.