แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

ตรวจชะลอวัยและสารต้านอนุมูลอิสระ

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ค่าตรวจสุขภาพ(PE Checkup)
2 ตรวจดัชนีมวลกาย Body Mass Index Examination
3 ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Body Scan
4 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
5 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
7 ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด HbA1C
8 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
9 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
10 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
11 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High-density Lipoprotein
12 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low-density Lipoprotein
13 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับในเลือด Liver function test
14 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
15 ตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ d-ROMs / BAP Test
16 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Vitamin C
17 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Vitamin A
18 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Vitamin E
19 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Vitamin D
20 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Vitamin B12
21 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Gamma tocopherol
22 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Beta Carotene
23 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Alpha Carotene
24 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Coenzyme
25 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูสารต้านอนุมูลอิสระ Lycopene
26 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในร่างกาย Folate
27 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในร่างกาย Chromium
28 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในร่างกาย Copper
29 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในร่างกาย Ferritin
30 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในร่างกาย Magnesium
31 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในร่างกาย Selenium
32 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในร่างกาย Zine
33 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย CRP
34 ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง Homocysteine
35 ตรวจหาความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ Free T3
36 ตรวจหาความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ Free T4
37 ตรวจหาความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ TSH
38 ตรวจระดับฮอร์โมนต้นกำเนิดฮอร์โมนเพศ DHEA-S
39 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
40 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiograghy
41 ตรวจความตีบตันและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด Ankle Brachial Index
42 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test or Echo
43 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ Chest X-ray
44 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
45 สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Report
46 อาหารและเครื่องดื่ม Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
Pearl Ruby Emerald Diamond
3,900 8,500 19,000 26,500
3,900 8,500 19,000 26,500

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
เมื่อยอดชำระบนเว็บไซต์ www.bangkokhatyai.com ตามรายการดังนี้

เมื่อยอดชำระรวม 4,001-10,000 บาท รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 100 บาท


เมื่อยอดชำระรวม 10,001-25,000 บาท รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 300 บาท


เมื่อยอดชำระรวม 25,001 บาท ขึ้นไป  รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท


**นับยอดชำระทุกโปรแกรมบนเว็บไซต์ต่อการชำระเงิน 1 ยอดบิล
**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- จำหน่ายถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.