แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

Vaccine ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ FluQuadri VACCINE
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2017
550
550

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
Vaccine ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 ฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ Shop สุขภาพออนไลน์ รับของที่ระลึกเพื่อขอบคุณให้ไว้วางใจ

เมื่อยอดชำระบนเว็บไซต์ www.bangkokhatyai.com ตามรายการดังนี้

เมื่อยอดชำระรวม 4,001-10,000 บาท รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 100 บาท


เมื่อยอดชำระรวม 10,001-25,000 บาท รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 300 บาท


เมื่อยอดชำระรวม 25,001 บาท ขึ้นไป  รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท


**นับยอดชำระทุกโปรแกรมบนเว็บไซต์ต่อการชำระเงิน 1 ยอดบิล
**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- จำหน่ายถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.