แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Proud of me

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น PE
2 ตรวจสัดดัชนีมวลกาย BMI
3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
4 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
5 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Creatinine
8 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด Cholesterol
9 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglycerides
10 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
11 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
12 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างละเอียด SGOT/SGPT
13 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
14 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ Chest X-ray
15 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
16 ตรวจความตีบตันและยืดหยุ่นของหลอดเลือด ABI
17 สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Report
18 อาหาร Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Proud of me
3,900
3,900

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพProud of Me (รายการตรวจเพิ่มเลือก ณ วันใช้บริการ)

เมื่อยอดชำระบนเว็บไซต์ www.bangkokhatyai.com ตามรายการดังนี้

เมื่อยอดชำระรวม 4,001-10,000 บาท รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 100 บาท


เมื่อยอดชำระรวม 10,001-25,000 บาท รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 300 บาท


เมื่อยอดชำระรวม 25,001 บาท ขึ้นไป  รับ Gife Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท


**นับยอดชำระทุกโปรแกรมบนเว็บไซต์ต่อการชำระเงิน 1 ยอดบิล
**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


- รับบริการ
ภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- จำหน่ายถึงวันที่ 3 กันยายน 2560
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.