แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family Set

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family Set วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family Set
2 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 2 เข็ม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 2 เข็ม
3 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 3 เข็ม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 3 เข็ม
4 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 10 เข็ม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 10 เข็ม
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 1 เข็ม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 2 เข็ม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 3 เข็ม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family 10 เข็ม
950 1,805 2,565 8,075
950 1,805 2,565 8,075

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
  Vaccineป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์(สำหรับผู้ใหญ่)
-สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
-จำหน่ายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018
-เฉพาะซื้อOnline มีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
-ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแพทย์แล้ว
- ต้องการความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-272800
- ช่องทางในการช่วยเหลือผ่านInbox https://www.facebook.com/BangkokHatyaiHospital/
  Vaccineป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์(สำหรับผู้ใหญ่)
-สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
-จำหน่ายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018
-เฉพาะซื้อOnline มีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
-ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแพทย์แล้ว
- ต้องการความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-272800
- ช่องทางในการช่วยเหลือผ่านInbox https://www.facebook.com/BangkokHatyaiHospital/
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
ช่องทางในการช่วยเหลือผ่านInbox https://www.facebook.com/BangkokHatyaiHospital/
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.