แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2561

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
3 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
4 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
5 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
6 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
7 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
8 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ SGOT
9 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ SGPT
10 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
11 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
12 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
13 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ PE
14 ตรวจดัชนีมวลกาย BMI
15 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
16 สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report
17 อาหารและเครื่องดื่ม Food
18 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
19 ตรวจการทำงานของฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ TSH
20 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
21 ตรวจพังผืดในตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibroscan with CAP
22 ตรวจความตีบตันและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ABI
23 ตรวจอัลต้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
24 ตรวจร่างกายโดยแพทย์เชี่ยวชาญด้านเต้านม PE
25 ตรวจร่างกายโดยสูติ-นรีแพทย์ PE
26 ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
27 ตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลเเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammograms with U/S breast
28 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
29 ตรวจหาค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือด HbA1c
30 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด BUN
31 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับและถุงน้ำดี ALP
32 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAg
33 ตรวจว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Anti HBc
34 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Anti HBs
35 ตรวจหาเลือดที่ปนในอุจจาระ Stool Occult Blood
36 ตรวจการทำงานหัวใจขณะออกกำลังกายหรือตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน EST or Echo
37 ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของขั้วประสาทตา OCT
38 ตรวจร่างกายโดยจักษุแพทย์ PE
39 ทรีทเม้นต์ผิวหน้า Facial Treatment
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
Standard Exclusive M Exclusive F Ultimate M Ultimate F
2,900 6,900 8,900 11,900 14,900
2,900 6,900 8,900 11,900 14,900

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561
- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)

- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.