แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

Smart Super Diet

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย PE (Anti-aging)
2 ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Body composition analysis
3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
4 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง U/S Whole Abd.
6 ตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูฃอิสระในร่างกาย Free Radical Total d-ROMs Test
7 ตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูฃอิสระในร่างกาย BAP Test
8 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin D 25-Hydroxy
9 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin A (HPCL)
10 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin B12
11 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin C (HPCL)
12 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin E (HPCL)
13 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Gamma tocopherol
14 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Beta Carotene
15 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Alpha Carotene
16 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Coenzyme Q10
17 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Lycopene
18 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย Folate(Serum)
19 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย Chromium in Blood(ICP-MS)
20 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย Copper in Blood (ICP-MS)
21 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย Ferritin
22 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย Magnesium
23 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย Selenium
24 ตรวจหาระดับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย Zinc in blood (Mass Spectrometry)
25 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย c-Reactive protein
26 ตรวจหาสารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง Homocysteine
27 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
28 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
29 ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด HbA1c
30 ตรวจหาระดับอินซูลินในเลือด Insulin
31 ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile
32 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric acid
33 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
34 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับในเลือด SGOT
35 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับในเลือด SGPT
36 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
37 อาหารและเครื่องดื่ม Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
Super Diet
21,000
21,000

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
   - รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลง ลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก 
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับ บริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี
  
  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.