แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ออเจ้า๒๑๐๐

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ PE
2 ตรวจดัชนีมวลกาย BMI
3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
4 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
5 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
7 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
8 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
9 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
10 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
11 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
12 ตรวจดูค่าการทำงานของตับ SGOT
13 ตรวจดูค่าการทำงานของตับ SGPT
14 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
15 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
16 สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Report
17 อาหารและเครื่องดื่ม Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
ออเจ้า๒๑๐๐
2,100
2,100

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
เมื่อซื้อครบ 4,000 บาท รับ "กระบอกน้ำ พ่นได้ ดูดได้" ไปดับร้อนกันเลยเจ้าคะ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 
ออเจ้า๒๑๐๐
- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)

- จำหน่ายถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก 
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

 
  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
ติดต่อสอบถามโทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.