แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

Proud of me ภูมิใจที่ได้ดูแลกัน

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 PE ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์
2 BMI ตรวจดัชนีมวลกาย
3 Vital sign ตรวจวัดสัญญาณชีพ
4 Urinalysis ตรวจปัสสาวะ
5 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
6 FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
7 Creatinine ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด
8 Cholesterol ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
9 Triglyceride ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
10 HDL ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด
11 LDL ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด
12 SGOT ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ
13 SGPT ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ
14 EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
15 Chest X-ray ตรวจเอ็กซเรย์ปอด
16 U/S Upper Abd. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
17 Report สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
18 Food อาหารและเครื่องดื่ม
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
Proud of me ภูมิใจที่ได้ดูแลกัน
3,900
3,900

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
เมื่อซื้อ Proud of me รับทันที เสื้อ Super mom จำกัด 150 ตัวแรก 
โปรแกรมตรวจสุขภาพProud of me (Super mom)

- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)

- จำหน่ายถึงวันที่ 9 กันยายน 2561
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก 
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 ติดต่อสอบถามโทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.