แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Be Joyful(เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 35-45 ปี)

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
3 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
4 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
5 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
6 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
7 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
8 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ SGOT
9 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ SGPT
10 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
11 ตรวจการทำงานของฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ TSH
12 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
13 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
14 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
15 ตรวจมะเร็งปากมดลูก ThinPrep
16 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
17 ตรวจความตีบตันและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ABI
18 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
19 ตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลเเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammograms with U/S Breast
20 ตรวจอัลต้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
21 ตรวจพังผืดในตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibroscan with CAP
22 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ PE
23 ตรวจร่างกายโดยศัลยแพทย์ PE
24 ตรวจร่างกายโดยแพทย์สูติ-นรีเวช PE
25 ตรวจดัชนีมวลกาย BMI
26 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
27 สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report
28 อาหารและเครื่องดื่ม Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพBeJoyful(ผู้ชาย) โปรแกรมตรวจสุขภาพBeJoyful(ผู้หญิง)
7,990 9,990
7,990 9,990

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2562 Be Joyful 
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธีนวาคม 2562

สิทธิประโยชน์สำหรับการสั่งซื้อผ่าน BHH Shopping Online
รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก 
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี

 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.