แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Be Healthy(เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไป)

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
3 ตรวจหาค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือด HbA1C
4 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
5 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Blood Urea Nitrogen(BUN)
6 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
7 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
8 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
9 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
10 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ SGOT
11 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับ SGPT
12 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับและถุงน้ำดี ALP
13 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
14 ตรวจการทำงานของฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ TSH
15 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
16 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
17 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAg
18 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Anti HBs
19 ตรวจว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Anti HBc
20 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
21 ตรวจอุจจาระ Stool exam
22 ตรวจหาเลือดที่ปนในอุจจาระ Stool Occoult Blood
23 ตรวจมะเร็งปากมดลูก ThinPrep
24 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
25 ตรวจความตีบตันและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด Ankle Brachial Index
26 ตรวจการทำงานหัวใจขณะออกกำลังกายหรือตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน EST or Echo
27 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
28 ตรวจอัลต้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
29 ตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลเเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammograms with U/S breast
30 ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของขั้วประสาทตา OCT
31 ตรวจพังผืดในตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibroscan with CAP
32 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ PE
33 ตรวจร่างกายโดยศัลยแพทย์ PE
34 ตรวจร่างกายโดยแพทย์สูติ-นรีเวช PE
35 ตรวจร่างกายโดยจักษุแพทย์ PE
36 ตรวจดัชนีมวลกาย BMI
37 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
38 สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report
39 อาหารและเครื่องดื่ม Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพBeHealthy(ผู้ชาย) โปรแกรมตรวจสุขภาพBeHealthy(ผู้หญิง)
11,990 14,990
11,990 14,990

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2562 Be Healthy
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์สำหรับการสั่งซื้อผ่าน BHH Shopping Online
รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก 
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี

 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.