แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
Vaccineป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์(สำหรับผู้ใหญ่)
-สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
-ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแพทย์แล้ว
- ต้องการความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-272800
- ช่องทางในการช่วยเหลือผ่านInbox https://www.facebook.com/BangkokHatyaiHospital/

สิทธิประโยชน์สำหรับการสั่งซื้อผ่าน BHH Shopping Online


รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก 
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี

   Vaccineป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์(สำหรับผู้ใหญ่)
-สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
-เฉพาะซื้อOnline มีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
-ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแพทย์แล้ว
- ต้องการความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-272800
- ช่องทางในการช่วยเหลือผ่านInbox https://www.facebook.com/BangkokHatyaiHospital/
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
ช่องทางในการช่วยเหลือผ่านInbox https://www.facebook.com/BangkokHatyaiHospital/
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.