แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

Smart Life Program

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Anti-agin doctor
2 ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Body composition analysis
3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
4 ตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ BAP Test
5 ตรวจหาสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ Free Radical Total - d-ROMS Test
6 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin A (HPCL)
7 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin C (HPCL)
8 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Vitamin E (HPCL)
9 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Gamma tocopherol
10 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Beta Carotene
11 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Alpha Carotene
12 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Coenzyme Q10
13 ตรวจระดับวิตามินเพื่อดูระดับของสาร Antioxidant Lycopene
14 อาหารและเครื่องดื่ม Food
15 สมุดรายงานผลการตรวจ Report
16 ฟังผลกับแพทย์ผ่านการ VDO call Report VDO call
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
WebBhh2019BeActive WebBhh2019BeSmart
7,900 9,900
5,900 7,900

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Life Program
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์สำหรับการสั่งซื้อผ่าน BHH Shopping Online
รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.