แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมคลอดบุตร2563

 
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
 - ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ทุกสาขา เช่น สูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์
- กรณีผ่าตัดและทำหมัน เพิ่มอีก 3,000 บาท
- กรณีผ่าตัดคลอดบุตรและผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มอีก 3,000 บาท
- กรณีผ่าตัดคลอดบุตร ทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มอีก 5,000 บาท
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.