สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

มอบสุขภาพดีแก่คนที่คุณรัก ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ด้วยสิทธิพิเศษตาม Life style ของลูกค้า

1.ชีวะวัฒนะ บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับ Premier member2.Women’s Health Club คลับสุขภาพดีสำหรับคุณผู้หญิง 

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.