บัตรชีววัฒนะ

สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์

บัตรชีววัฒนะ

Women Health Club (คลับสุขภาพที่เข้าใจผู้หญิง)

บัตรสมาชิกWomen Health Club (คลับสุขภาพที่เข้าใจผู้หญิง) โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับคุณผู้หญิง 


สิทธิประโยชน์

รายการ

   ราคา

 โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & U/S Breast)
 (รับบริการที่คลินิกเต้านม)
   2,400 บาท  
  โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี
 (Digital Mammogram & U/S Breast + Thin Prep)
(รับบริการที่คลินิกเต้านม)
  3,600 บาท 
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
 (รับบริการที่คลินิกเต้านม)
    1,300 บาท     
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี
 (Thin Prep + HPV) 
(รับบริการที่คลินิกสูติ-นรีเวช)
    2,500 บาท  
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง
 (Thin Prep + U/S lower Abd)
 (รับบริการที่คลินิกสูติ-นรีเวช)
    2,400 บาท  

สิทธิประโยชน์ในสะสมคะแนน ทุกๆยอดสะสมในใบเสร็จที่ออกโดยโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ครบ 10,000 บาท รับคูปองเงินเงิน มูลค่า 500 บาท (สามารถเปลี่ยนมือได้)

* สำหรับผุ้ป่วยนอก สามารถใช้ได้มากที่สุด 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
* สำหรับผู้ป่วยใน สามารถใช้ได้มากที่สุด 3 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ 
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-272800© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.