ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

นพ. กิตติชัย วรโชติกำจร

นพ. กิตติชัย วรโชติกำจร

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Heart Clinic

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

2543 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียตรตินิยมอันดับ 2) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

2546 - ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.