โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ BANGKOK HOSPITAL HATYAI call 1719

นัดหมายแพทย์

ดูแลสุขภาพ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Care & Cure by Specialist

Anatomy Search

ค้นหาเรื่องสุขภาพ เรื่องง่ายๆ 
Symplify your Health

แพกเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2016


Smart Life Program


คอร์สดูแลผิวหน้า Bulan Spa


โปรแกรมตรวจสุขภาพGive Alway


โปรแกรมเจาะลึกมะเร็งสตรี


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ


ดูประวัติสุขภาพของท่าน

November 29, 2016

E-Health Profile

ดูผลตรวจสุขภาพง่ายๆ ในมือคุณ Prepare your Healthcare Plan

November 28, 2016

รังสีร่วมรักษา

เป็นสาขาเฉพาะทาง ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธี minimally invasive และ targeted treatments ทำการรักษาผ่านแผลเล็กๆ โดยใช้สายสวนหรือเข็มแทงผ่านผิวหนังโดย

บริการข้อมูลประกัน

ค้นหา สิทธิประโยชน์ และข้อมูลประกัน

บริษัทคู่สัญญา

Occupational Health

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.