ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

รศ.นพ.ศักดา ภัทรภิญโญกุล

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Minimal Invasive&Laparoscopic

ศัลยกรรมเด็ก

2536 อนุมัติบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2530 Diploma in Paediatric and Neonatal Surgery, Institute of Child Health, British Postgraduate Medical Federation, University of London
2525 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

:

ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
ประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้านกุมารศัลยศาสตร์, อดีตอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
string(5) "08863"