ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

นพ. จารุทัศน์ กาญจนะพันธ์

นพ. จารุทัศน์ กาญจนะพันธ์

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

GI Clinic

อายุรกรรมทั่วไป - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

2562 ประกาศนียบัตร "Procedural sedation: Implementation the standard of care" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

:

2562 - ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2559 - 2562 โรงพยาบาลรามาธิบดี
2557 - 2559 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.