ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา (แพทย์) Update 12/10/2560

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ Full Time ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานบริการทางด้านการแพทย์ ดังนี้

ลำดับ        
 
ตำแหน่ง                          
                                                                                                                            
จำนวน    
       
 1.          

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 2  อัตรา

 2.          

รังสีแพทย์

 1  อัตรา

 3.

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว (ประจำแผนกฉุกเฉิน)  

 1  อัตรา

 4.

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 2  อัตรา

 5.

กุมารแพทย์เวชศาสตร์ทารกแรกเกิด และปริกำเนิด

 1 อัตรา

 6.

กุมารแพทย์โรคระบาดทางเดินหายใจ

 1 อัตรา

 7.

กุมารแพทย์โรคระบาดทางเดินอาหาร

 1 อัตรา

 8.

อายุรแพทย์ทั่วไป (ประจำแผนกอายุรกรรม/ประจำICU)

 2 อัตรา

 9.

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)

 1 อัตรา

 10.

อายุรแพทย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

 1 อัตรา


สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่ี่
เฉพาะตำแหน่งแพทย์ ติดต่อสอบถาม สำนักงานด้านการแพทย์
โทร 074-272800 ต่อ 2302, 074-272806, 089-6577942
หรือส่ง CV มาที่ อีเมล์ radhathai.ba@bgh.co.th© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.