คุยกับผู้อำนวยการ

 ในยุคของเทคโนโลยีที่ได้นำพาพวกเราเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ กับชีวิตประจำวันที่เราต้องพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทค เพื่อการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การเงิน บันเทิง รวมไปถึง เรื่องสุขภาพ 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จึงพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย พร้อมทั้งพัฒนาการจัดแสดงข้อมูลสุขภาพ การค้นหานัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และสามารถวางแผนการรักษาร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผนวกกับความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา การตรวจ วินิจฉัย รักษา ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐ และในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้รับบริการของเราปลอดภัยและได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ พวกเราขอมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพบนโลกดิจิตอลและข่าวสารสุขภาพส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ใหม่ของเรา ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพดีนะครับ

ขอบคุณครับ
นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.