คุยกับผู้อำนวยการ

 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 เราออกแบบริการให้เข้ากับสถานการณ์  อาทิ คลินิกARI จุดตรวจโควิด-19 , ฉีดวัคซีน แบบ Drive Thru, Tele-Medicine  Application  
สุขภาพ MHF เพื่อให้คนไข้เข้าถึงบริการสุขภาพในยุค New normal รวมถึงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและความสะอาด ลดโอกาสการติดเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการ

ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างความกลัวและตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้คนไข้หลายคนกังวลที่เข้ารับการรักษา และติดตามโรคประจำตัวเดิมที่เป็นอยู่แล้ว โรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือในผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพียงเพราะกลัวว่าโรงพยาบาลจะเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยโรคประจำตัว ควรจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากแต่ละโรคจะอันตรายต่อร่างกายแล้ว ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต มีโอกาสติดโรคโควิด-19 ได้ง่ายกว่าและมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ เป็นโรคที่ต้องมารับการรักษาตามนัดเป็นประจำ 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ห่วงใยอาการของผู้ป่วย และเข้าใจในความกังวลดังกล่าว จึงมีมาตรการแยกพื้นที่ปลอดเชื้อไว้อย่างชัดเจน ลดโอกาสการสัมผัสเชื้อให้น้อยที่สุด ให้บริการออนไลน์ ให้บริการรูปแบบใหม่แบบ Drive Thru มาตราการ พร้อมด้วยทีมแพทย์ชำนาญการ สหสาขาวิชาชีพ เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยรักษาที่ครบครัน รวมถึงพนักงานโรงพยาบาลฯได้รับการดูแล คัดกรองก่อนปฏิบัติหน้าที่ตาม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการของโรงพยาบาลได้อย่างสบายใจ 

เพราะเราอยากให้ทุกคนสบายดี

ขอบคุณครับ

ผศ.นพ.กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 
 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy