สาระสุขภาพ

 • จัดการความเครียด ก่อนเป็นโรคซึมเศร้า

  หลายคนมีความเครียดโดยไม่รู้ตัวและบางครั้งความเครียดกลับแสดงออกมาในรูปแบบของอาการทางกายต่างๆที่ค่อนข้างเรื้อรังเป็นๆหายๆทำให้ต้องกินยาอยู่เสมอ เช่น มีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง นอนหลับยากเป็นต้น หากท่านก็มีอาการเช่นนี้บางครั้งสาเหตุอาจเกิดจากความเครียดก็เป็นไปได้

  อ่านต่อ
 • แอลดี (ความบกพร่องทางการเรียนรู้)

  LD หรือ Learning Disabilities คือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความบกพร่องในการรับรู้ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคำนวณ ซึ่งไม่ใช่ความบกพร่องทางสติปัญญา และไม่ได้เกิดจากการถูกละเลย ไม่ใส่ใจ ถูกทอดทิ้ง ขาดโอกาส หรือพิการ เช่น ตาบอด แขนขาพิการ เป็นต้น และความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังคงมีอยู่แม้จะได้รับการบำบัดแล้วอย่างต่ำ 6 เดือนก็ตาม โดยความบกพร่องทางการเรียนมี 3 ด้าน

  อ่านต่อ
 • ออทิสติก สเปคตรัม (Autism Spectrum Disorder)

  ออทิสติก สเปคตรัม หรือกลุ่มอาการออทิซึมเป็นความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทโดยอาการแสดงของโรคมีความบกพร่องใน 3 ด้านซึ่งประกอบด้วย

  อ่านต่อ
 • โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ (Early Intervention Program)

  โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ เป็นกิจกรรม หรือโปรแกรมที่จัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเด็กปฐมวัย รวมทั้งเด็กวัยเรียน

  อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy