สาระสุขภาพ

 • ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

  ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท

  อ่านต่อ
 • มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

  มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ หากตรวจพบมะเร็งในระยะแรกที่มะเร็งยังอยู่ในเต้านมผู้ป่วยจะมีโอกาสมีชีวิตเกิน5ปี ถึงร้อยละ 98

  อ่านต่อ
 • รู้จักกับสาเหตุ "การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด"

  โรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากสาเหตุหลายชนิด ปัจจัยเสี่ยงที่เราป้องกันและควบคุมได้หลักๆ

  อ่านต่อ
 • ก้าวเข้าสู่ Smart Hospital

  BangkokHospital Hatyai ร่วมกับ MyHealthFirst

  อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.