สาระสุขภาพ

 • รังสีร่วมรักษา

  เป็นสาขาเฉพาะทาง ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธี minimally invasive และ targeted treatments ทำการรักษาผ่านแผลเล็กๆ โดยใช้สายสวนหรือเข็มแทงผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องมือนำ

  อ่านต่อ
 • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

  เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจ โดยใส่สายพลาสติกพิเศษสวนจากหลอดเลือดแดงใหญ่ เข้าในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หรือเข้าในห้องหัวใจ เพื่อฉีดสีดูลักษณะความผิดปกติหลอดเลือด

  อ่านต่อ
 • โรคหัวใจยุคไฮเทค

  หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญมากต่อร่างกายมนุษย์ และต้องทำงานตลอดเวลา ไม่เคยหยุด โดยการสั่งการอัตโนมัติของระบบประสาทจากไขสันหลังและสมอง

  อ่านต่อ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography: ECHO)

  เป็นการใช้คลื่นความถี่สูง ส่งไปยังบริเวณหัวใจ แล้วรับเสียงที่สะท้อนกลับมา ซึ่งจะสร้างออกมาเป็นภาพไปปรากฏบนจอภาพ เพื่อประเมินการทำงานทั้งขณะหัวใจบีบตัว คลายตัว การไหลเวียนของเลือด การเปิดปิดของลิ้นหัวใจ การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และพยาธิสภาพของถุงหุ้มหัวใจ (pericardium) ซึ่งจะทำให้แพทย์วินิจฉัย ตรวจรักษา และติดตามผลการรักษาโดยเฉพาะโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกต

  อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy