สาระสุขภาพ

 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายร่วมกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Exercise Stress Echocardiography: Stress Echo)

  การตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจขณะพัก และขณะออกกำลังกายเพื่อดูว่าเมื่อเราออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหัวใจยังทำงานได้ดีหรือไม่ หากเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ จะพบว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะทำงานน้อยลงในขณะที่ออกกำลังกาย

  อ่านต่อ
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้ยากระตุ้น (Dobutamine Stress Echocardiography: DSE)

  เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ โดยการให้ยา dobutamine เป็นตัวกระตุ้น แทนการเดินบนสายพาน ซึ่งใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการออกกำลัง

  อ่านต่อ
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24 Hours Holter Monitoring)

  คือการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของอาการใจสั่นหรือหน้ามืดเป็นลม ผู้ป่วยจำเป็นต้องพกเครื่องติดตัวไว้ 24 ชั่วโมง

  อ่านต่อ
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography: TEE) เป็นการตรวจหัวใจจากด้านในของทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ด้านหลังของหัวใจ

  การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography: TEE) เป็นการตรวจหัวใจจากด้านในของทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ด้านหลังของหัวใจ เป็นการตรวจหัวใจจากด้านในของระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ด้านหลังของหัวใจ ทำให้การตรวจวิธีนี้เห็นการทำงานของหัวใจได้ชัดกว่า

  อ่านต่อ
3456
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy