สาระสุขภาพ

25Jun
2016

เครื่องอัลตร้าซาวด์

อัลตร้าซาวด์จัดว่าเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยโรคให้แม่นยำขึ้น แพทย์จะใช้เพื่อดูอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ เช่น ตับ ถุงน้ำดี ไต ตับอ่อน ม้าม ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้รวมไปถึงทารกในครรภ์มารดา

 ประโยชน์ของอัลตร้าซาวน์
 
อัลตร้าซาวด์จัดว่าเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยโรคให้แม่นยำขึ้น แพทย์จะใช้เพื่อดูอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ เช่น ตับ ถุงน้ำดี ไต ตับอ่อน ม้าม ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้รวมไปถึงทารกในครรภ์มารดา

อัลตร้าซาวด์ใช้ตรวจอะไรได้บ้าง
- เพื่อดูทารกในครรภ์
- ดูอวัยวะภายในช่องท้อง ตลอดจนส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

อัลตร้าซาวด์ทางสูติศาสตร์เพื่อดูทารกในครรภ์
อัลตร้าซาวด์จัดว่าเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับสูติแพทย์ในการประเมินทารกในครรภ์มารดา เพื่อคาดคะเนถึงอายุครรภ์ ความผิดปกติที่มองเห็นได้ เพื่อจะได้วางแผนการดูแลได้ถูกต้อง
 
โดยทั่วไป สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก แพทย์จะดูจำนวนและความยาวของทารก วัดการเต้นของหัวใจ ตรวจดูความผิดปกติอื่นๆ ของมดลูกและปีกมดลูก สำหรับอายุครรภ์ที่มากกว่านี้ แพทย์จะดูจำนวนทารก วัดขนาดของทารกเพื่อคะเนอายุครรภ์และน้ำหนักทารก ตรวจดูอวัยวะต่างๆของทารก เช่น สมองและกระดูกสันหลัง ใบหน้า ทรวงอกและหัวใจ ช่องท้อง แขนขา นอกจากนี้ก็จะดูรก สายสะดือและวัดปริมาณน้ำคร่ำด้วย
 
ปัจจุบันนี้ หญิงมีครรภ์ส่วนมากจะได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ส่วนจะตรวจช่วงไหนนั้น ขึ้นกับสูติแพทย์เป็นผู้พิจารณา โดยอาจมีข้อบ่งชี้ดังนี้
- คำนวณอายุครรภ์ จากการวัดความกว้างหรือเส้นรอบวงของศีรษะ หรือความยาวของกระดูกต้นขาของทารก เพื่อช่วยคาดคะเนกำหนดคลอดให้แม่นยำมากขึ้น
- เพื่อประเมินการเจริญเติบโตและขนาดของทารกในครรภ์
- สงสัยว่ามีการตั้งครรภ์แฝด
- สงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก รกลอกตัวก่อนกำหนด เป็นต้น
- การดูความผิดปกติของทารกในครรภ์ที่มองเห็นได้
- การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
- ดูท่าของทารกตอนใกล้คลอด
- เพื่อช่วยสูติแพทย์ในการทำหัตถการ เช่น การเจาะถุงน้ำคร่ำ
- ประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดในมดลูกหรือรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูกซึ่งอาจขัดขวางการคลอด
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • แมมโมแกรม (Mammogram)

  • ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slices CT Scan

  • MRI

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy