สาระสุขภาพ

10Jul
2018

ผ่าตัดรักษา "รูรั่วในผนังหัวใจ"

เพราะหัวใจของพ่อกับแม่... มีหน้าที่ “ดูแลหัวใจของลูก” รูรั่วที่ผนังหัวใจของผู้ป่วยทำให้เหนื่อยง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดโรคหัวใจวายตามมาในอนาคต

เพราะหัวใจของพ่อกับแม่...มีหน้าที่ "ดูแลหัวใจลูก"


 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • รู้จักกับสาเหตุ "การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด"

  • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย

  • การตรวจความตีบตันของหลอดเลือด โดยไม่ต้องฉีดสี

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.