สาระสุขภาพ

18Jun
2019

คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในผู้ป่วยปวดคอ

อาการปวดคอเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการนั่งก้มคอนานๆ การใช้คอเกินความสามารถ หรือผิดท่าผิดจังหวะ ความเครียดทางจิตใจ อาการปวดคอมักมีอาการได้หลายแบบ

 คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในผู้ป่วยปวดคอ

1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรค

อาการปวดคอเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการนั่งก้มคอนานๆ การใช้คอเกินความสามารถ หรือผิดท่าผิดจังหวะ ความเครียดทางจิตใจ อาการปวดคอมักมีอาการได้หลายแบบ เช่น  คอแข็งเอี้ยวไม่ได้ หรือมีอาการปวดบริเวณไหล่หรือบ่า ปวดร้าวไปศีรษะ ต้นแขนหรือมีอาการปวดและชาที่ปลายนิ้วได้ การดูแลปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจะทำให้อาการปวดคอบรรเทาลงได้ และลดอัตราเสี่ยงที่จะกลับมาปวดคอได้

2) การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย/ผู้ทีความเสี่ยง

การจัดท่าในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม


1.หลีกเลี่ยงการนอนคว่ำ และหลีกเลี่ยงอิริยาบถและท่าทางที่ต้องมีการก้มและเงยคอบ่อยๆ
2.ท่านอนไม่ควรหนุนหมอนที่แข็งหรือนุ่มเกินไปควรใช้หมอนรองที่ใต้ต้นคอจนถึงขอบสะบัก
ให้ใบหน้าขนานกับเตียงพอดี
3.ท่าทางการทำงาน จัดโต๊ะทำงานและเก้าอี้ให้ได้ระดับสัมพันธ์กับสรีรร่างกาย 
โดยให้หลังพิงพนักเก้าอี้ กรณีใช้คอมพิวเตอร์ให้ปรับจอภาพให้อยู่ในระดับสายตา แขนแนบลำตัวและควรวางบนที่วางแขนและระดับเข่าต่ำกว่าระดับสะโพกเล็กน้อย และควรปรับเปลี่ยน
ท่าทางบ่อยๆ เน้นให้แนวกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรงตลอด

3) การป้องกันไม่ให้เกิดโรค

    การบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น    อาจทำภายหลังจากประคบอุ่น เนื่องจากความร้อนจะช่วย
ให้เนื้อเยื้อต่างๆ มีความยืดหยุ่นดีขึ้นและบรรเทาอาการปวดด้วย

ท่าที่1  เอียงคอซ้ายขวา  
หน้าตรงค่อยๆตะแคงไปทางด้านซ้ายจนรูสึกตึงบริเวณคอ
และบ่านับค้าง 1 - 10 ทำซ้ำ 5 - 10 ครั้งทำสลับทาง
ด้านขวา
ท่าที่2  ก้มและเงยหน้า
ค่อยๆก้มหน้าให้คางจรดกับอก นับค้าง 1-10
ทำสลับกับเงยหน้าช้าๆ ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
ท่าที่ 3 หันหน้าซ้ายขวา
หมุนศีรษะหันหน้าไปทางซ้ายช้าๆโดยให้ปลายคางอยู่แนวเดียว   
กับไหล่ จนรูสึกตึงบริเวณคอและบ่านับค้าง 1-10 ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง ทำสลับทางด้านขวา


การบริหารกล้ามเนื้อคอเพื่อสร้างความแข็งแรง    ควรเริ่มต้นทำเมื่ออาการปวดคอลดลง โดยเกร็งกล้ามเนื้อคอต้านแรงมือดังรูป ขณะทำคออยู่ในท่า ตรงตลอดเวลา  นับ 1-10 ทำท่าละ 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบ
ท่าที่ 1
ใช้มือวางที่หน้าผากพร้อมออกแรงกดไป
ทางด้านหลัง เกร็งศีรษะต้านแรงไว้ ขณะออกกำลัง
ให้คออยู่ในท่าตรง
ท่าที่ 2
ใช้ฝ่ามือวางประสานกันที่ท้ายทอยพร้อมออกแรงกดไป
ทางด้านหน้า เกร็งศีรษะต้านแรงไว้ ขณะออกกำลังให้
คออยู่ในท่าตรง
ท่าที่ 3
ใช้มือด้านขวาวางบริเวณขมับ พร้อมออกแรงกดไปทาง
ด้านซ้ายเกร็งศีรษะต้านแรงไว้ขณะออกกำลังให้คออยู่
ในท่าตรง ทำสลับกับทางด้านซ้าย

4)  ข้อควรระวัง

ผู้ที่มีอาการปวดคอจะต้องพยายามรักษาท่าทางให้ถูกต้องในการทำกิจกรรมต่างๆ และควรจะต้องปฏิบัติตัวในการรักษาท่าทางให้ถูกต้องไปตลอด แม้ว่าอาการปวดคอจะหายไปแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดคอซ้ำได้อีก ท่าออกกำลังกาย
ข้างต้น เป็นท่าออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดคอ ถ้าท่านไม่แน่ใจหรือมีอาการปวดคอ กรุณาปรึกษาแพทย์และ/หรือนักกายภาพบำบัด เพื่อการออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกต้อง
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • คำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

  • คำแนะนำเรื่อง การบริหารร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy