สาระสุขภาพ

03Mar
2020

ผลลัพธ์ในการรักษาโรคหัวใจ

14 ปีที่ผ่านมา กับประสบการณ์ที่มากกว่าการรักษา โดยบุคคลากรชำนาญการด้านโรคหัวใจShare With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • 5 วิธีลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกลับมาเป็นซ้ำ

  • สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อตรวจสวนหัวใจ

  • รู้จักกับสาเหตุ "การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด"

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy