สาระสุขภาพ

26Feb
2022

BHH Home Isolation

BHH Home Isolation

 
Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • คำแนะนำในการดูแลตัวเองที่บ้าน

  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

  • ลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ รักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Primary spontaneous pneumothorax)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy