สาระสุขภาพ

26Jan
2024

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทะเล Seafarer

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย

  • การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

  • การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทสศ

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy