บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง เป็นศัลยกรรมในการผ่าตัดดูแล รักษาผู้ป่วย รวมถึงการแก้ไข ความพิการตั้งแต่กำเนิด เช่น ใบหน้าผิดปกติ ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก หรือ ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีบาดแผลที่หน้าและกระดูกใบหน้าหัก เป็นต้น อีกทั้งคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ยังบริการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อเสริมให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในความสวยงามหรือแก้ไขใบหน้า หน้าอก หน้าท้อง เป็นต้น โดย ตรวจวินิจฉัย มุ่งเน้น การรักษาและฟื้นฟูภายใต้การดูแล แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม (Patient Care Unit) มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองต่อที่บ้าน อย่างครบวงจร  มีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางสำหรับรองรับการดูแลรักษาพยาบาล หลังการผ่าตัด


บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

ศัลยกรรมตกแต่งหนังตาบนและหนังตาล่าง
ศัลยกรรมดึงหน้า
ศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูก ตกแต่งจมูก
ศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก และ ลดขนาดหน้าอก
ศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างหน้าอกภายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง
ศัลยกรรมตกแต่งใบหู (แก้ไขใบหูกาง)
ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อแก้ความผิดปกติแต่กำเนิด และจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
การดูแลแผลเป็น
การผ่าตัดมะเร็งผิวหนัง
ศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง เปิดให้บริการ อังคาร 10.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี 17.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ 10.00 น. - 12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy