บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคปอด ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำสมัย พร้อมให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา  รวมถึงการฟื้นฟูและให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้ประโยชน์ที่สุดจากการดูแลรักษา
 
อาการผิดปรกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ
อาการไอ ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจเหนื่อย หอบ หรือแน่นหน้าอก  อาจเป็นอาการนำที่แสดงถึงโรคของปอดและระบบทางเดินหายใจ  ทางคลินิกมีศักยภาพในการบริการรักษาโรค อาทิเช่น
- โรคหอบหืด
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ถุงลมโป่งพอง)
- โรคหลอดลมโป่งพอง
- โรคติดเชื้อ เช่น  ปอดบวม, หลอดลมอักเสบ, วัณโรคปอด, การติดเชื้อราในปอด
- โรคกลุ่มเนื้อเยื่อปอดอักเสบ (Interstitial lung disease)
- โรคลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด
- โรคนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
- โรคมะเร็งปอด และการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
 
บริการต่างๆ
 บริการต่างๆ
การบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
- การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
- การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low-dose CT) เพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งปอดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
- การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)
- การตรวจคัดกรองระดับคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO monitoring)
- การตรวจวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนในเลือดแดง (Arterial blood gas)
- การส่องกล้องหลอดลมปอดและการตัดชิ้นเนื้อตรวจ (Bronchoscopy)
-การตรวจการนอนหลับ (Sleep test) เพื่อวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับ
การนอนหลับ เช่น นอนกรน, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และภาวะหายใจลำบาก
 
การบริการดูแลรักษาอื่นๆ
- คลินิกเลิกบุหรี่
- คลินิกรักษาผู้ป่วยถุงลมโป่งพองครบวงจร
- หออภิบาลผู้ป่วยหนักทางเดินหายใจ
- ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด
 
คลินิกโรคปอดมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่พร้อมจะเข้ามาร่วมดูผู้ป่วยร่วมกัน 
- ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านทรวงอก, ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้อง  เป็นที่
ปรึกษาและให้การรักษาด้วยการผ่าตัด
- อายุรแพทย์ผู้ชำนาญทางโรคมะเร็ง เป็นที่ปรึกษา ให้การแนะนำและรักษาในผู้ป่วยที่เป็น
มะเร็งปอด 
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดให้คำแนะนำและร่วมรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ปอดและของร่างกาย
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคภูมิแพ้ที่จะเข้ามาร่วมให้คำแนะนำและรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรค
ปอดซึ่งเกิดจากโรคภูมิแพ้
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก ร่วมให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะนอนกรนและทางเดิน
หายใจอุดกั้นขณะหลับ
 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ เปิดให้บริการ จันทร์ - พฤหัส เวลา 08.00-17.00 น.
ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy