บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อ (Infectious Diseases Clinic) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย  พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยแก่ ญาติ และผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความปลอดภัย และผลลัพธ์การรักษาที่ดี
บริการต่างๆ
 บริการต่างๆ
 
บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อทั่วไปเช่น ไข้หวัดใหญ่  ไข้เลือดออก  มาลาเรีย  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ
โรคติดเชื้อในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
โรคติดเชื้อ เอช ไอ วี
เสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยการให้วัคซีน
การป้องกันโรคติดต่อ และให้คำแนะนำหลังสัมผัสโรคติดต่อ
แนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อและการให้วัคซีนสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ( Traveller health)
 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกโรคติดเชื้อ เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 14.00 น.
เสาร์ 09.00 - 12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy