บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

ในปัจจุบันมีจำนวนประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมาก โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ในโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงการป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่างๆ  ดังนั้นสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จึง ควรจะได้รับวัคซีน ตามช่วงอายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงาน และอาชีพ โดยผู้ชำนาญทางด้านวัคซีนโดยเฉพาะ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเชิงป้องกัน ระบบขนส่งจัดเก็บและคุณภาพของวัคซีนที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนวัคซีนที่ครบครันในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จึงทำให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยสามารถทำได้อย่างครบถ้วน

บริการต่างๆ

 

  • บริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนเฉพาะบุคคล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทันสมัย
  • บริการวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • บริการวัคซีนผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
  • บริการวัคซีนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
  • บริการวัคซีนก่อนทำงาน

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เตือน! โรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

จากสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้น มักมีปัญหาสุขภาพอนามัยหลายด้าน เพราะกระแสน้ำจะพาสิ่งสกปรก และเชื้อโรคให้แพร่กระจาย

วัคซีนไข้เลือดออก ดีอย่างไร ?

ไข้เลือดออกในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมี 4 สายพันธ์ุ คือ สายพันธ์ 1, 2, 3 และ 4

ศูนย์วัคซีน(Vaccine) เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 -12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy